Uroczystość odpustowa 13 maja 2007 roku.

 

Niedziela 13 maja to wyjątkowy dzień w naszej parafii – ze względu na  Odpust oraz początek nabożeństw do Matki Bożej Fatimskiej.

O godz. 11.30 rozpoczęła się Msza św. ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W uroczystej Sumie wzięli udział zaproszeni Księża oraz licznie zgromadzeni Wierni.

Oprawę Liturgii przygotowali Ministranci, Grupa Apostolska, Reprezentacyjna Orkiestra Miasta i Gminy

Odpust w Kościele Katolickim

Źródło: Kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r.

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości. Papież Paweł VI zniósł odpusty określane konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności nie ma czasu. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

Nawiedzając kościół parafialny w dniu święta patrona można uzyskać odpust zupełny.

Wymagane są trzy warunki:

1) spowiedź sakramentalna;
2) komunia św.;
3) modlitwa w intencji Papieża (Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża.)

fatima 001
fatima 002
fatima 003
fatima 004
fatima 005
fatima 006
fatima 007
fatima 008
fatima 009
fatima 016
odpust 001
odpust 006
odpust 009
odpust 013
odpust 016
odpust 018
odpust 022
odpust 024
odpust 027
odpust 032
odpust 034
odpust 039
odpust 043
odpust 045
odpust 062
odpust 064
odpust 069
odpust 070
odpust 072
odpust 073
odpust 076
odpust 077
odpust 078
odpust 079
odpust 080
odpust 081
odpust 082
odpust 083
odpust 084
odpust 085
PICT0095

JAlbum 7.2